การชำระเงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตรวจสอบผลการเรียน 1/2561
ตรวจสอบระเบียนผลการเรียน ปพ.1
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
https://sesa.obec.go.th/#
http://www.sesao19.go.th/
http://www.loeipeo.go.th/
http://smss-spm19.youweb.info/42012001/index.php
http://www.ksp.or.th/ksp2018/
http://www.sesao19.go.th/web/i-tax/http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://utqplus.com/elearning/index.php
https://www.facebook.com/loeipit.ac.th
https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/activelearning/
http://www.loeipit.ac.th/home/ngan-naeanaew

https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/home/logo_booking.jpg

เผยแพร่ผลงานครูและนักเรียน

รอบรั้วเลยพิทย์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1003 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 201 รายการ ดูเพิ่มเติม »