นโยบายและแผนงาน

โพสต์12 มิ.ย. 2564 09:05โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2565 03:57 ]

ข้อมูลภายในประกอบด้วย
  1. แผนกลยุทธ์ ระยะปานกลาง 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 - 2567
  2. รายงานการประเมินตนเอง(SAR: Self-Assessment Report)ปี 2561 - 2564
  3. แบบฟอร์ม T-SAR2564
Ċ
SAR 2561.pdf
(25696k)
ณัฐพร สิงห์มณี,
28 ก.ย. 2564 03:38
Ċ
SAR 2562.pdf
(19730k)
ณัฐพร สิงห์มณี,
4 ต.ค. 2564 20:25
Ċ
SAR 2563.pdf
(44192k)
ณัฐพร สิงห์มณี,
4 ต.ค. 2564 20:26
Ċ
SAR 2564.pdf
(19931k)
ณัฐพร สิงห์มณี,
14 พ.ค. 2565 08:53
ć
ณัฐพร สิงห์มณี,
16 เม.ย. 2565 18:27
Ċ
ณัฐพร สิงห์มณี,
12 มิ.ย. 2564 09:05
Comments