Download


วิสัยทัศน์เลยพิทย์ ปี 2564 - 2567

โพสต์9 เม.ย. 2564 01:34โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2564 01:35 ]

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ วิสัยทัศน์เลยพิทยาคม เพื่อไปใช้ประกอบใน SAR

ประชาสัมพันธ์จากการเงินโรงเรียนเลยพิทยาคมใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์8 เม.ย. 2564 04:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2564 04:17 ]

ประชาสัมพันธ์จากการเงินโรงเรียนเลยพิทยาคมใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามไฟล์ที่แนบนี้
1. นักเรียนระดับชั้น ม.1
2. นักเรียนระดับชั้น ม.4
เอกสารตามไฟล์แนบ

เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์18 มี.ค. 2564 21:14โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2564 21:15 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1IysfkUu8VLvJ5OgHbndOw2INEjaXl8bz?usp=sharing
Download เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563  ตาม link นี้ 
https://drive.google.com/drive/folders/1IysfkUu8VLvJ5OgHbndOw2INEjaXl8bz?usp=sharing

แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปี 2564

โพสต์6 มี.ค. 2564 21:55โดยปูริตา จั่นทอง   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2564 21:59 ]

สามารถดาวโน์หลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2564

แบบบันทึกคะแนนการสอบทักษะความสามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์7 ม.ค. 2564 22:10โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2564 23:09 ]

ห้องใดที่เสร็จแล้วให้ส่งไฟล์ที่นี่   https://drive.google.com/drive/folders/1tJJFWM0YjgNv_QFYDuzkaVZL1fuj4Krw?usp=sharing 

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์27 พ.ย. 2563 23:35โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2563 08:27 โดย งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม ]

(แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 2)

ตารางเรียน-ตารางสอน 1/63 (ปรับปรุง - เริ่มใช้ 16 ก.ย. 63)

โพสต์14 ก.ย. 2563 20:23โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2563 01:22 ]

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ปรับปรุงตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เริ่มใช้ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

เอกสารคำร้อง สำหรับยื่นส่งห้องธุรการ

โพสต์10 ส.ค. 2563 19:18โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2563 19:23 ]

ดาวโหลดเอกสารต่างๆ จากห้องธุรการ
   เรียนคุณครูและบุคลากรโรงเรียนเลยพิทยาคม สามารถดาวโหลดเอกสารต่างๆ ตามที่นี้แนบมานี้ได้         

รายชื่อนักเรียนอบรมออนไลน์

โพสต์28 มิ.ย. 2563 23:34โดยมัลลิกา ทุมจันดา

รายชื่อนักเรียนอบรมออนไลน์

1-10 of 42