Download


Download เกียรติบัตร การแข่งขัน “ มหกรรมเฟ้นหาคนเก่งคนดีวิถีชีวิตแนวใหม่ ประจำปี 2564 ”

โพสต์8 ต.ค. 2564 09:52โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2564 02:46 ]

Download เกียรติบัตร การแข่งขัน  “ มหกรรมเฟ้นหาคนเก่งคนดีวิถีชีวิตแนวใหม่ ประจำปี 2564 ” ตาม link ด้านล่าง

รหัสกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ชื่อรายการม.1-3ม.4-6ม.1-6วันที่เวลา
111ภาษาไทยDownload ปุจฉา วิสัชนา ภาษาไทยให้ “ปัง”/17 ก.ย. 6414.30-15.30
121คณิตศาสตร์Download สอบวัดความรู้/16 ก.ย. 6414.30-15.30
122คณิตศาสตร์Download สอบวัดความรู้/16 ก.ย. 6414.30-15.30
123-126คณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว ประกาศผลการแข่งขัน//10 ก.ย. 6414.30-16.00
123-126คณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว  แจ้งแก้ไขข้อมูลเกียรติบัตร//9 ก.ย. 6414.30-16.00
125คณิตศาสตร์Download คิดเลขเร็ว รอบชิงชนะเลิศ/15 ก.ย. 6414.30-16.00
126คณิตศาสตร์Download คิดเลขเร็ว รอบชิงชนะเลิศ/15 ก.ย. 6414.30-16.00
131วิทยาศาสตร์Download สอบวัดความรู้/13 ก.ย. 6414.30-15.30
132วิทยาศาสตร์Download สอบวัดความรู้/13 ก.ย. 6414.30-15.30
133วิทยาศาสตร์Download ตอบปัญหา "เครื่องมือวิทยาศาสตร์"/14 ก.ย. 6414.30-15.30
134เทคโนโลยีนักวิเคราะห์ข้อมูล/17 ก.ย. 6414.30-16.00
141สังคมศึกษาฯสอบวัดความรู้/17 ก.ย. 6414.30-15.30
142สังคมศึกษาฯไลฟ์สด เกี่ยวกับความรู้รอบตัวทั่วไป/15 ก.ย. 6414.30-15.30
143สังคมศึกษาฯพูดสุนทรพจน์ "คนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง"/16 ก.ย. 6414.30-15.30
144สังคมศึกษาฯพูดสุนทรพจน์ "ต้านทุจริตด้วยหลักความพอเพียง"/16 ก.ย. 6414.30-15.30
151สุขศึกษาและพลศึกษาตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา/14 ก.ย. 6414.30-15.30
152สุขศึกษาและพลศึกษาอย.น้อย/16 ก.ย. 6414.30-15.30
171การงานอาชีพDownload สอบวัดความรู้/13 ก.ย. 6414.30-15.10
181ภาษาอังกฤษFinding Out Truth/8 ก.ย. 6414.30-15.00
182ภาษาอังกฤษFinding Out Truth/8 ก.ย. 6415.00-15.30
183ภาษาอังกฤษQuiz Competition/9 ก.ย. 6414.30-15.00
184ภาษาอังกฤษQuiz Competition/10 ก.ย. 6414.30-15.00
185ภาษาอังกฤษRiddle Games/8 ก.ย. 6415.00-15.30
186ภาษาอังกฤษRiddle Games/10 ก.ย. 6415.00-15.30
187ภาษาจีนตอบปัญหาความรู้จีน/15 ก.ย. 6414.30-15.30

รหัสกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ชื่อรายการม.1-3ม.4-6ม.1-6
211ภาษาไทยซุปตาร์วรรณคดีไทยในยุคโควิด ประเภทวิดีโอ/
212ภาษาไทยDownload ซุปตาร์วรรณคดีไทยในยุคโควิด ประเภทภาพนิ่ง/
213ภาษาไทยDownload กวีศรีเลยพิทย์/
214ภาษาไทยDownload กวีศรีเลยพิทย์/
231เทคโนโลยีตอบปัญหา ICT/
232เทคโนโลยีเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์/
233เทคโนโลยีวาดภาพ 2 มิติด้วยคอมพิวเตอร์/
234เทคโนโลยีออกแบบภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรม Sketch Up/
235เทคโนโลยีออกแบบ Infographic/
236เทคโนโลยีDownload ภาพถ่าย/
237เทคโนโลยีStop Motion Animation/
261ศิลปะสีสันออนไลน์/
262ศิลปะเฟ้นหานักร้องเสียงดี ร้องเล่นดนตรี วิถีนิวนอมมอล/
263ศิลปะลีลาสร้างสรรค์ สัมพันธ์บทเพลง/
281ภาษาอังกฤษLpk singers and Tiktokers/
282ภาษาจีนเฟ้นหาดาว Tiktokers/
283ภาษาจีนร้องเพลงจีนกลาง/
291แนะแนวจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน/
292แนะแนวDownload ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนวออนไลน์/
293To be Number OneTo be Number One Dancercise/
294To be Number OneTo be Number One Idol/

Download เอกสารที่ใช้แสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้รับวัคซีน Pfizer และแบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนโควิด-19

โพสต์5 ต.ค. 2564 09:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2564 00:30 ]

Download เอกสารที่ใช้แสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้รับวัคซีน Pfizer และแบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนโควิด-19 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Download แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบ 2)

โพสต์1 ต.ค. 2564 00:32โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2564 21:08 ]

Download แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบ 2)

ชำระเงินตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

ช่องทางการชำระงิน

  1. ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ
  2. ชำระเงินผ่านช่องทาง Application Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

  1. ผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่สะดวกในการพิมพ์ใบชำระเงิน สามารถรับเอกสารได้ที่ป้อมยามโรงเรียนเลยพิทยาคม ประตู 1 (ช่วงวันเวลาราชการเท่านั้น)
  2. โปรดศึกษาแนวปฏิบัติการชำระเงินบำรุงการศึกษาอย่างละเอียดก่อนดำเนินการชำระเงิน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์26 ก.ค. 2564 10:24โดยงาน ICT เลยพิทยาคม   [ อัปเดต โดย ณัฐพร สิงห์มณี ]

ครูที่ปรึกษา
ให้ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องบันทึกข้อมูลการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน ความพร้อมด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านสติปัญญา ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้คุณครูท่านอื่น ๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเขียนรายงาน CAR1 ได้ โดยให้ Login ด้วยบัญชีอีเมล์ของโรงเรียน เพื่อบันทึกข้อมูลนักเรียน (ศึกษารายละเอียดรายการวิเคราะห์พฤติกรรม...[คลิก])

เอกสารประเมินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564

โพสต์6 ก.ค. 2564 03:08โดยงาน ICT เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2564 03:11 ]


สำนักนโยบายและแผนงาน

โพสต์12 มิ.ย. 2564 09:05โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2564 03:46 ]


ข้อมูลภายในประกอบด้วย
  1. แผนกลยุทธ์ ระยะปานกลาง 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 - 2567
  2. รายงานการประเมินตนเอง(SAR: Self-Assessment Report)ปี 2561 - 2563

วิสัยทัศน์เลยพิทย์ ปี 2564 - 2567

โพสต์9 เม.ย. 2564 01:34โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2564 01:35 ]

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ วิสัยทัศน์เลยพิทยาคม เพื่อไปใช้ประกอบใน SAR

เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์18 มี.ค. 2564 21:14โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2564 21:15 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1IysfkUu8VLvJ5OgHbndOw2INEjaXl8bz?usp=sharing
Download เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563  ตาม link นี้ 
https://drive.google.com/drive/folders/1IysfkUu8VLvJ5OgHbndOw2INEjaXl8bz?usp=sharing

1-10 of 47