ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โครงการ SMTE, SM และ ICE
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 โครงการ GEP และโครงการ EP
https://www.dograde.online/loeipit/


นายวิชัย  ปุรัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม


http://drive.loeipit.ac.th

www.google.com/classroom

http://portal.office.com

http://dltv.ac.th

https://www.moe.go.th/
https://ds.moe.go.th/static/edc.html
https://sesa.obec.go.th/#
https://www.sesao19.go.th/web/
http://www.loeipeo.go.th/
http://smss.sesao19.go.th/42012001/
http://spm19.sesao19.go.th/
https://www.sesao19.go.th/app/e-salary/
http://www.ksp.or.th/ksp2018/
https://www.sesao19.go.th/app/e-tax/
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://utqplus.com/elearning/index.php
https://sites.google.com/loeipit.ac.th/mistu

รอบรั้วเลยพิทย์

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 1546 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ และคำสั่งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 360 รายการ ดูเพิ่มเติม »