รอบรั้วเลยพิทย์

แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณ ที่ภาคภูมิใจ

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต ]

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณ ที่ภาคภูมิใจ วันที่ 23 กันยนยน 2565 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต ]

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

โพสต์16 ก.ย. 2565 07:58โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2565 07:59 ]

นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP EP SMTE SM และ ICE คณะครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกำลังเอก โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

8 ประสบการณ์ทรงคุณค่า งามสง่าเลยพิทยาคม ประจำปี 2565

โพสต์16 ก.ย. 2565 00:21โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2565 07:54 ]

งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "8 ประสบการณ์ทรงคุณค่า งามสง่าเลยพิทยาคม" วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ หน้าเสาธงโรงเรียนเลยพิทยาคม ชุดที่ 01 ชุดที่ 02

กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ประจำปี 2565

โพสต์15 ก.ย. 2565 08:39โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2565 08:41 ]

กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ในวันที่ 15 กันยายน เวลา 16.00 น. ณ อาคาร 25 ปี เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัดและเป็นเยาวชนแกนนำรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2565 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ห้องสมุดและการรับมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ณ ห้องสมุดเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์13 ก.ย. 2565 22:51โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2565 22:52 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรบุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ห้องสมุดและการรับมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)   ณ ห้องสมุดเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE

โพสต์13 ก.ย. 2565 22:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2565 22:48 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดจังหวัด  อำเภอ  ชมรม  TO  BE  NUMBER  ONE  ระดับประเทศ “มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ  20  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE” คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมส่งเสริมการออม “ออมดี มีรางวัล” กับธนาคารออมสิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โพสต์13 ก.ย. 2565 02:49โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2565 02:51 ]

งานธนาคารโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน ในกิจกรรมส่งเสริมการออม “ออมดี มีรางวัล” กับธนาคารออมสิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โพสต์13 ก.ย. 2565 02:45โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2565 02:45 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การแข่งขันระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2565 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565

โพสต์13 ก.ย. 2565 02:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2565 02:33 ]

การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 โดยหน่วยสัสดีอำเภอเมืองเลย วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

1-10 of 1696