รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

กิจกรรม วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

โพสต์28 ก.ค. 2564 00:39โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2564 00:40 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีโกเมทร์รองผู้อำนวยการโรงเเรียนเลยพิทยาคมนำคณะครูเข้าถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดชลธาราราม (วัดบ้านท่าแพ) เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  วันที่ 23 กรกรฏาคม 2564 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

กิจกรรมตอบปัญหา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

โพสต์24 ก.ค. 2564 02:55โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2564 03:10 ]


การตอบปัญหาออนไลน์
  1. ต้องใช้อีเมล์ของโรงเรียนเท่านั้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมตอบปัญหาได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น
  3. หากตอบปัญหาถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
  4. นักเรียนต้องกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เนื่องจากจะนำชื่อไปพิมพ์เกียรติบัตรระบบอัตโนมัติอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรครู โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์30 มิ.ย. 2564 09:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2564 09:51 ]

อบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรครู  โรงเรียนเลยพิทยาคม  12-13 มิถุนายน 2564 คลิกภาพกิจกรรม วันที่ 12   
คลิกภาพกิจกรรม วันที่ 13

กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy

โพสต์26 มิ.ย. 2564 21:57โดยพิทยา พรหมปัญญา

กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  Health Literacy โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสุจินดา นันที นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนและศบค.จ.เลย DMHTTA เพื่อทุกคนปลอดโรคปลอดภัย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์25 มิ.ย. 2564 09:53โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2564 09:54 ]

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์25 มิ.ย. 2564 09:43โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2564 09:44 ]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก   25 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

กิจกรรมการอบรมโครงการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพอนามัยโรงเรียน Health Literacy โรงเรียนอย.น้อย และการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์22 มิ.ย. 2564 08:33โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2564 08:33 ]

นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบหมายให้
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรมโครงการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพอนามัยโรงเรียน Health Literacy โรงเรียนอย.น้อย และการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษา

การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

โพสต์11 มิ.ย. 2564 06:34โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2564 06:35 ]

การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 

คณะกรรมการแนะนำแนวปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โพสต์9 มิ.ย. 2564 07:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2564 07:56 ]

นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบหมายให้นายนราธิป เจียมสงวนและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการแนะนำแนวปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลย วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

โพสต์31 พ.ค. 2564 09:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2564 09:09 ]

การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมที่นี้   มอบตัว ม.1  
มอบตัว ม.4 

1-10 of 1556