รอบรั้วเลยพิทย์

https://goo.gl/photos/4fxFuKSV1BX2F3T46แหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลยพิทยาคม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

โพสต์10 พ.ค. 2565 08:15โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2565 08:16 ]

นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

กิจกรรม"สืบสานสงกรานต์ ไทเลย 2565 "

โพสต์7 เม.ย. 2565 01:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2565 01:36 ]

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคมร่วมกิจกรรม"สืบสานสงกรานต์ ไทเลย " โรงเรียนเลยพิทยาคม 7-9 เมษายน 2565  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

โพสต์2 เม.ย. 2565 02:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2565 02:56 ]

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2-3 เมษายน 2565 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่  คลิกภาพกิจกรรมวันที่ 3

การออกแบบหน่วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ สู่การสร้างผู้เรียนเป็นนวัตกรรมตามเกณฑ์ ว PA

โพสต์30 มี.ค. 2565 21:12โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2565 21:13 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบหน่วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ สู่การสร้างผู้เรียนเป็นนวัตกรรมตามเกณฑ์ ว PA" โครงการเพิ่มศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564

โพสต์30 มี.ค. 2565 08:10โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2565 01:17 ]

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ "การนำเสนอการถอดบทเรียน ฯ" ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 กิจกรรมวันที่ 30  
กิจกรรมวันที่ 31

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์30 มี.ค. 2565 08:07โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2565 01:18 ]

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม  รายงานตัวม.1 รายงานตัวม.4

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โพสต์30 มี.ค. 2565 02:34โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2565 02:35 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบหมายให้นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564

โพสต์27 มี.ค. 2565 22:08โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2565 22:09 ]

นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การประชุมกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

โพสต์25 มี.ค. 2565 08:17โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2565 08:17 ]

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2565 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

การทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปี 2565

โพสต์23 มี.ค. 2565 23:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2565 23:11 ]

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นำทีมผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปี 2565  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

1-10 of 1603