เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว

โพสต์21 ส.ค. 2564 07:40โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2564 07:43 ]
เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดี  ศรีเมืองเลย เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า         เจ้าอยู่หัวและทุนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments