รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์20 ก.ค. 2564 02:21โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2564 21:12 ]

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง
  • ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักฝ่ายบริหารวิชาการจำนวน  1  อัตรา  
  • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
  • เพศหญิง มีสัญชาติไทย  วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีน้ำใจ และไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง
  • คุณสมบัติเฉพาะ มีความรู้ทักษะทางด้านงานธุรการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • คุณลักษณะ
   • สามารถทำงานนอกเหนือเวลาราชการได้เป็นอย่างดี
   • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
   • ดูแลงานเอกสารทั้งระบบของงานในฝ่ายบริหารวิชาการ
   • ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน                   
สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
 • เปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.
 • ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.
คลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/bDt19qeghRXsh6BPA
หรือสแกน QR Code

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้
Ċ
ณัฐพร สิงห์มณี,
20 ก.ค. 2564 21:07
Comments