ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์4 พ.ค. 2559 00:13โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2559 00:34 ]
งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้จัดทำและประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2559 แยกตามห้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 00:13
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 00:13
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 00:13
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 00:13
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 00:13
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
4 พ.ค. 2559 00:13