ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์1 พ.ย. 2565 21:06โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2565 21:07 ]
ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ