โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
และมีประกาศเลื่อนกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
 1. การสอบคัดเลือก
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบคัดเลือก วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
 2. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 3. การรายงานตัวและมอบตัว
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
(รายละเอียดทั้งหมดตามลิงก์ไฟล์แนบ)

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โทร. 09 5147 5089, 09 6003 1028, 08 1739 9598 
  (ในวันและเวลาราชการ)
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
30 เม.ย. 2564 07:51
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
30 เม.ย. 2564 07:52
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
30 เม.ย. 2564 07:52