ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง แนวทางการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์7 พ.ค. 2564 12:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2564 05:07 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง แนวทางการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
1.มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2.แนวปฏิบัติ
3.ผังอาคารและห้องสอบ
4.แผนผังเส้นทางการรับ-ส่งนักเรียน  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
14 พ.ค. 2564 05:07
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ค. 2564 12:55
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
7 พ.ค. 2564 12:56
Comments