ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประจำห้องสมุด

โพสต์30 พ.ค. 2565 19:59โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2565 20:00 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประจำห้องสมุด