ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ขอความร่วมมือกลับเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์14 พ.ค. 2564 18:07โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2564 18:08 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ขอความร่วมมือกลับเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรอกแบบประเมินความเสี่ยงตาม link นี้ https://forms.gle/Z6gZDhF3VfaKTQCq9
 

Comments