รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก
โครงการ GEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการ EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการ SM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ บันทึกข้อมูลในระบบ Freshy แล้วพิมพ์เอกสารใบสมัครมาส่งในวันมอบตัว
  • โครงการห้องเรียนพิเศษ GEP ชั้น ม.1 เมื่อเข้าหน้าระบบ Freshy แล้ว คลิกเลือก "ใบสมัคร ม.1" กรอกข้อมูลโดยเลือกประเภทเป็น "มอบตัว GEP"
  • โครงการห้องเรียนพิเศษ EP ชั้น ม.1 เมื่อเข้าหน้าระบบ Freshy แล้ว คลิกเลือก "ใบสมัคร ม.1" กรอกข้อมูลโดยเลือกประเภทเป็น "มอบตัว EP"
  • โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.1 เมื่อเข้าหน้าระบบ Freshy แล้ว คลิกเลือก "ใบสมัคร ม.4" กรอกข้อมูลโดยเลือกประเภทเป็น "มอบตัว SMTE"
  • โครงการห้องเรียนพิเศษ SM ชั้น ม.4 เมื่อเข้าหน้าระบบ Freshy แล้ว คลิกเลือก "ใบสมัคร ม.4" กรอกข้อมูลโดยเลือกประเภทเป็น "มอบตัว SM"
  • โครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ชั้น ม.4 เมื่อเข้าหน้าระบบ Freshy แล้ว คลิกเลือก "ใบสมัคร ม.4" กรอกข้อมูลโดยเลือกประเภทเป็น "มอบตัว ICE"
บันทึกข้อมูลในระบบ Frehsy [คลิกที่นี่]