การเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program : ICE)

โพสต์17 พ.ค. 2564 02:20โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2564 02:21 ]
การเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  
(Intensive Chinese and English Program : ICE)
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
17 พ.ค. 2564 02:20
Comments