ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียน
สามารถส่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของท่านได้ที่ [email protected]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Online

โพสต์16 ส.ค. 2565 01:19โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2565 18:48 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Online ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.2,ม.3) ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบ Online ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30-17.00น.   
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าสอบตาม link นี้ https://www.zipgrade.com/s/
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบตาม link นี้ https://forms.gle/Q7SeXAmbaxUY17eAA
วีดีโอแนะนำการเข้าสอบ ด้วยระบบ ZipGrade https://www.youtube.com/watch?v=oZppT1vcujc  
2. นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบ Online ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30-17.00น. 
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสอบตาม link นี้ https://forms.gle/2y9BK7u62m1JgHBs5
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าสอบตาม link นี้ https://www.zipgrade.com/s/
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบตาม link นี้ https://forms.gle/4XXkpNbJvJJujWho8
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,5
Username และ Password เข้า Login ใช้งาน ZipGrade ตามไฟล์แนบ


ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน เรื่อง เปิดชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม5 และ ม.6 ที่ยังค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565

โพสต์16 ส.ค. 2565 01:13โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2565 22:58 ]

http://finance.loeipit.ac.th/finance/
แนวปฏิบัติการชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคม
 •    นักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6  ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565  
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนเลยพิทยาคมและเลือก “ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน” คลิ๊กที่ลิงค์ http://finance.loeipit.ac.th/finance ที่แจ้งในหน้าเว็ปไซต์ หรือพิมพ์ชื่อลิงค์เองก็ได้
 2. กรอกรหัสประจำตัวนักเรียนและกดค้นหา
 3. ตรวจสอบชื่อ – นามสุกล และรหัสประจำตัวนักเรียนในระบบว่าถูกต้องหรือไม่
 4. เลือกปีการศึกษาที่ต้องการชำระเงิน(ปีการศึกษา 2564 / ปีการศึกษา 2565)
 5. เลือกภาคเรียนที่ท่านต้องการชำระเงิน (1/2565) คลิ๊ก ตรงยอดเงินที่ต้องการชำระในช่องจำนวนเงิน
  • เลือกวิธีการชำระที่ท่านต้องการ  มี 2 วิธี ดังนี้
   • ดาวน์โหลดและปริ้นใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ
   • ชำระผ่าน Mobile Banking Application โดยสามารถใช้  Application   ของทุกธนาคารสแกน QR code ชำระเงินได้เลย
 6. ยืนยันการชำระเงินโดยเลือกอัพโหลดและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
หมายเหตุ 
 1. โรงเรียนเลยพิทยาคมมีนโยบายไม่รับเงินสด (เพื่อลดความผิดพลาดในการรับเงินและลดความเสี่ยงเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid 19)
 2. โปรดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินหากไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน  นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังการชำระเงิน 2 -3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้จากครูที่ปรึกษา หรือห้องการเงินโรงเรียนเลยพิทยาคม ใน วัน เวลาราชการ
 3. สำหรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ไม่ต้องชำระเงินบำรุงการศึกษาอีกเนื่องจากผู้ปกครองได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาแล้วตอนมามอบตัวเรียบร้อยแล้ว
 4. งานการเงิน โทร. 086-4559396 (วัน เวลาราชการ)

โครงการสานฝันปันความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำสัญจร

โพสต์3 ส.ค. 2565 09:49โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2565 09:49 ]

โครงการสานฝันปันความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำสัญจร  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

มหกรรมวิชาการคนคุณภาพเฟ้นหาคนดีคนเก่ง เด็กดีตามสมรรถนะของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์2 ส.ค. 2565 08:37โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2565 08:39 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียนเลยพิทยาคมที่มีความสนใจ ส่งรายชื่อร่วมสมัครแข่งขัน การตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี เลยพิทยาคม (L.P.K. ASEAN QUIZ 2022) **รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม 2565 *นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร* **รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หรือ กลุ่มไลน์โดยสแกนคิวอาโค๊ตใต้โพสต์นี้
📌📌กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ “เฟ้นหาคนดี คนเก่ง” 2565 1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว (ม.1 - ม.6) https://forms.gle/WkARvRY2DEGAQX8Y9 2. คิดเลขเร็ว ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/qYbTXUYHPynMAjjy9 3. A-Math ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/2c4KBiXW9nHmPYXk9 4. Sudoku ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/NUpAPkMj4VZMMC4A6 5. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททีม 3 คน (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/HPjLHH4H6JarvKLc9 6. โปรแกรม GSP ประเภทคู่ (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/ZoFrD1zS3q1WDBL78 7. เวทคณิต ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น) https://forms.gle/DNLT8y6jwydjYnnw9 สามารถสมัครทางออนไลน์ หรือสมัครได้ที่ อาคาร 5 ห้อง 526 เริ่มทำการแข่งขัน 15 – 19 สิงหาคม 2565

LPK Music Awards2022

โพสต์27 ก.ค. 2565 08:29โดยพิทยา พรหมปัญญา

📍รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 สิงหาคม 2565

ใบสมัครและรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

THE POWER BAND 2022 Season 2

โพสต์25 ก.ค. 2565 08:14โดยพิทยา พรหมปัญญา

Dream It, Do it กล้าฝัน! กล้าทำ! “THE POWER BAND 2022 Season 2” สนามที่ 1 "ขอนแก่น"
พร้อมคว้าฝัน!!!! ไปกับสุดยอดวงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 รุ่น: รุ่นมัธยมศึกษาและรุ่นบุคคล

พร้อมมันส์!!!! ไปด้วยกันกับหลากหลายศิลปินตัวจริง 
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมนี้ ที่ ศาลาเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าชมฟรี ไม่ไปไม่ได้เด้อออออ

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#mahidolmusic #doortoyourstage 
#MusicPower #THEPOWERBAND2022 
#THEPOWERBANDSEASON2 
#DREAMITDOIT 
#กล้าฝันกล้าทำ 
#POPBAND
#Singhacorporation

LPK LAW QUIZ 2022

โพสต์25 ก.ค. 2565 08:07โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2565 08:08 ]

"ความไม่รู้ข้อเท็จจริง เป็นข้อแก้ตัวได้ แต่ความไม่รู้กฎหมายเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้" กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับชุมนุมยุวนิติศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนเลยพิทยาคมที่มีความสนใจ ส่งรายชื่อร่วมสมัครแข่งขัน การตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี เลยพิทยาคม (L.P.K. LAW QUIZ 2022) เงื่อนไขการสมัคร/รายละเอียดการแข่งขัน - เป็นนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่กำลังศึกษาอยู่ - ผู้สมัครรวมทีม ทีมละ 2 โดยแบ่งเป็นระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย - รับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ค. 2565 - การสมัครเป็นระบบออนไลน์ (Google form) โดยสแกนคิวอาโค๊ตด้านล่าง - ม.ต้นแข่งวันที่ 10 ส.ค. 2565 / ม.ปลายแข่งวันที่ 11 ส.ค. 2565
*นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร* เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายอาญา - กฎหมายในสถานการณืปัจจุบัน

โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ SCIENCE PROJECT CAMP 2022 (STEAM EDUCATION )

โพสต์18 ก.ค. 2565 04:02โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2565 04:03 ]

ขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการภายใต้หัวข้อ SCIENCE PROJECT CAMP 2022  (STEAM EDUCATION) โรงเรียนเลยพิทยาคม กิจกรรมวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
คุณสมบัติ
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม
2. รับจำนวนจำกัด 200 คน 
คลิกสมัครเข้าร่วมค่ายตาม link นี้ https://forms.gle/AL3PPEvRUCQNVdCs9


ประชาสัมพันธ์ ค่ายสอวน 65 และ ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ

โพสต์5 ก.ค. 2565 08:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2565 08:13 ]

ประสัมพันธ์ 
1.  รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565
2.   การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 38
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ สถานที่เรียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์13 มิ.ย. 2565 21:33โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2565 21:46 ]

ประชาสัมพันธ์ สถานที่เรียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 81