รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 ธ.ค. 2563 04:58โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2563 05:10 ]
งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
งานเฟ้นหาคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564

รายการแข่งขัน ประกอบด้วย
ประเภทเดี่ยว
  1. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน Scratch
  2. การแข่งขันออกแบบสิ่งของ
  3. การแข่งขันวาดรูป 2 มิติ
ประเภททีม
  1. การแข่งขันเขียนโปรแกรม (ทีม 2 คน)
  2. การแข่งขัน Microcontroller (ทีมไม่เกิน 3 คน)
วันที่แข่งขัน
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 15.30 - 17.30 น.
  1. การแข่งขันวาดรูป 2 มิติ (ห้องคอม 4)
  2. การแข่งขันเขียนโปรแกรม (ห้องคอม 1)
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.30 - 17.30 น.
  1. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน Scratch (ห้องคอม 3)
  2. การแข่งขันออกแบบสิ่งของ (ห้องคอม 4)
  3. การแข่งขัน Microcontroller (ห้องคอม 5)
คลิกเพื่อสมัคร หรือสแกน QR code

คลิกเพื่อสมัคร

Comments