มหกรรมวิชาการคนคุณภาพเฟ้นหาคนดีคนเก่ง เด็กดีตามสมรรถนะของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์2 ส.ค. 2565 08:37โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2565 08:39 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียนเลยพิทยาคมที่มีความสนใจ ส่งรายชื่อร่วมสมัครแข่งขัน การตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี เลยพิทยาคม (L.P.K. ASEAN QUIZ 2022) **รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม 2565 *นักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร* **รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หรือ กลุ่มไลน์โดยสแกนคิวอาโค๊ตใต้โพสต์นี้
📌📌กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ “เฟ้นหาคนดี คนเก่ง” 2565 1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว (ม.1 - ม.6) https://forms.gle/WkARvRY2DEGAQX8Y9 2. คิดเลขเร็ว ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/qYbTXUYHPynMAjjy9 3. A-Math ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/2c4KBiXW9nHmPYXk9 4. Sudoku ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/NUpAPkMj4VZMMC4A6 5. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททีม 3 คน (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/HPjLHH4H6JarvKLc9 6. โปรแกรม GSP ประเภทคู่ (ม.ต้น/ม.ปลาย) https://forms.gle/ZoFrD1zS3q1WDBL78 7. เวทคณิต ประเภทเดี่ยว (ม.ต้น) https://forms.gle/DNLT8y6jwydjYnnw9 สามารถสมัครทางออนไลน์ หรือสมัครได้ที่ อาคาร 5 ห้อง 526 เริ่มทำการแข่งขัน 15 – 19 สิงหาคม 2565

Comments