แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาลัยเทคนิคเลย

โพสต์15 ธ.ค. 2565 19:00โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2565 18:04 ]
แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคเลยวันที่ 14  วันที่ 15 และวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
คลิกภาพกิจกรรม วันที่ 14  วันที่ 15  วันที่ 16
Comments