ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน เรื่อง เปิดชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม5 และ ม.6 ที่ยังค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565

โพสต์16 ส.ค. 2565 01:13โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2565 22:58 ]
http://finance.loeipit.ac.th/finance/
แนวปฏิบัติการชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคม
 •    นักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6  ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565  
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนเลยพิทยาคมและเลือก “ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน” คลิ๊กที่ลิงค์ http://finance.loeipit.ac.th/finance ที่แจ้งในหน้าเว็ปไซต์ หรือพิมพ์ชื่อลิงค์เองก็ได้
 2. กรอกรหัสประจำตัวนักเรียนและกดค้นหา
 3. ตรวจสอบชื่อ – นามสุกล และรหัสประจำตัวนักเรียนในระบบว่าถูกต้องหรือไม่
 4. เลือกปีการศึกษาที่ต้องการชำระเงิน(ปีการศึกษา 2564 / ปีการศึกษา 2565)
 5. เลือกภาคเรียนที่ท่านต้องการชำระเงิน (1/2565) คลิ๊ก ตรงยอดเงินที่ต้องการชำระในช่องจำนวนเงิน
  • เลือกวิธีการชำระที่ท่านต้องการ  มี 2 วิธี ดังนี้
   • ดาวน์โหลดและปริ้นใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ
   • ชำระผ่าน Mobile Banking Application โดยสามารถใช้  Application   ของทุกธนาคารสแกน QR code ชำระเงินได้เลย
 6. ยืนยันการชำระเงินโดยเลือกอัพโหลดและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
หมายเหตุ 
 1. โรงเรียนเลยพิทยาคมมีนโยบายไม่รับเงินสด (เพื่อลดความผิดพลาดในการรับเงินและลดความเสี่ยงเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid 19)
 2. โปรดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินหากไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน  นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังการชำระเงิน 2 -3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้จากครูที่ปรึกษา หรือห้องการเงินโรงเรียนเลยพิทยาคม ใน วัน เวลาราชการ
 3. สำหรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ไม่ต้องชำระเงินบำรุงการศึกษาอีกเนื่องจากผู้ปกครองได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาแล้วตอนมามอบตัวเรียบร้อยแล้ว
 4. งานการเงิน โทร. 086-4559396 (วัน เวลาราชการ)