กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Online

โพสต์16 ส.ค. 2565 01:19โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2565 18:48 ]กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Online ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น (ม.2,ม.3) ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบ Online ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30-17.00น.   
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าสอบตาม link นี้ https://www.zipgrade.com/s/
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบตาม link นี้ https://forms.gle/Q7SeXAmbaxUY17eAA
วีดีโอแนะนำการเข้าสอบ ด้วยระบบ ZipGrade https://www.youtube.com/watch?v=oZppT1vcujc  
2. นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบ Online ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30-17.00น. 
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสอบตาม link นี้ https://forms.gle/2y9BK7u62m1JgHBs5
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าสอบตาม link นี้ https://www.zipgrade.com/s/
ทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบตาม link นี้ https://forms.gle/4XXkpNbJvJJujWho8
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,5
Username และ Password เข้า Login ใช้งาน ZipGrade ตามไฟล์แนบ


Ĉ
501.xlsx
(12k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:08
Ĉ
502.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:08
Ĉ
503.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:08
Ĉ
504.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:08
Ĉ
505.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:09
Ĉ
506.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:09
Ĉ
507.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:09
Ĉ
508.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:09
Ĉ
509.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:09
Ĉ
510.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:09
Ĉ
511.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:09
Ĉ
512.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:09
Ĉ
513.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:09
Ĉ
514.xlsx
(13k)
พิทยา พรหมปัญญา,
16 ส.ค. 2565 04:10
Comments