กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ม.ค. 2566 06:36 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การแข่งขันโควน่ำเซ็งคัพ
31 ม.ค. 2566 06:35 พิทยา พรหมปัญญา แนบ P1094275.jpg กับ Follball66
31 ม.ค. 2566 06:35 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Follball66
29 ม.ค. 2566 04:08 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข หน้าแรก
29 ม.ค. 2566 04:07 องอาจ เกตะวันดี แนบ std2566_m1.jpg กับ หน้าแรก
29 ม.ค. 2566 04:06 องอาจ เกตะวันดี แนบ std2566_m4.jpg กับ หน้าแรก
26 ม.ค. 2566 20:10 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดจังหวัดเลย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566
26 ม.ค. 2566 20:10 พิทยา พรหมปัญญา แนบ P1093822.jpg กับ Red Cross Youth66
26 ม.ค. 2566 20:10 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Red Cross Youth66
26 ม.ค. 2566 19:59 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การประชุมคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคม
26 ม.ค. 2566 19:58 พิทยา พรหมปัญญา แนบ P1083707.jpg กับ Meeting260166
26 ม.ค. 2566 19:58 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Meeting260166
26 ม.ค. 2566 19:15 พิทยา พรหมปัญญา แนบ คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม-Thai-Science-Camp-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ครั้งที่-15.pdf กับ Thai Science Camp#15
26 ม.ค. 2566 19:15 พิทยา พรหมปัญญา แนบ thaiScicamp15.jpg กับ Thai Science Camp#15
26 ม.ค. 2566 19:15 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Thai Science Camp#15
25 ม.ค. 2566 19:03 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข โชว์มาเลย...ครั้งที่ 2
25 ม.ค. 2566 19:02 พิทยา พรหมปัญญา แนบ xx.jpg กับ ShowMaLoei#2
25 ม.ค. 2566 19:02 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง ShowMaLoei#2
25 ม.ค. 2566 18:59 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกพรรค และ จับหมายเลขพรรค ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
25 ม.ค. 2566 18:58 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_0384.jpg กับ Student council66
25 ม.ค. 2566 18:58 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Student council66
25 ม.ค. 2566 00:35 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด
25 ม.ค. 2566 00:35 พิทยา พรหมปัญญา แนบ library02.png กับ Library03
25 ม.ค. 2566 00:35 พิทยา พรหมปัญญา แนบ 17-ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด.pdf กับ Library03
25 ม.ค. 2566 00:35 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Library03

เก่ากว่า | ใหม่กว่า