กิจกรรมล่าสุดของไซต์

พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณ ที่ภาคภูมิใจ
พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_0697.jpg กับ retired2022
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง retired2022
พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_9770.jpg กับ insignia6364
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง insignia6364
16 ก.ย. 2565 07:59 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การประเมินผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
16 ก.ย. 2565 07:59 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง special project65
16 ก.ย. 2565 07:59 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_1357.jpg กับ special project65
16 ก.ย. 2565 07:54 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข 8 ประสบการณ์ทรงคุณค่า งามสง่าเลยพิทยาคม ประจำปี 2565
16 ก.ย. 2565 00:24 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข 8 ประสบการณ์ทรงคุณค่า งามสง่าเลยพิทยาคม ประจำปี 2565
16 ก.ย. 2565 00:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_1808.jpg กับ retired65
16 ก.ย. 2565 00:21 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง retired65
15 ก.ย. 2565 08:41 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ประจำปี 2565
15 ก.ย. 2565 08:39 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_0741.jpg กับ TO BE NUMBER ONE IDOL65
15 ก.ย. 2565 08:39 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_0730.jpg กับ TO BE NUMBER ONE IDOL65
15 ก.ย. 2565 08:39 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง TO BE NUMBER ONE IDOL65
13 ก.ย. 2565 22:52 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ห้องสมุดและการรับมอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ณ ห้องสมุดเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
13 ก.ย. 2565 22:52 พิทยา พรหมปัญญา อัปเดต DSC_0577.jpg
13 ก.ย. 2565 22:52 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_0574.jpg กับ Libraly65
13 ก.ย. 2565 22:52 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Libraly65
13 ก.ย. 2565 22:48 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE
13 ก.ย. 2565 22:48 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_0351.jpg กับ ToBeNo1#20
13 ก.ย. 2565 22:48 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง ToBeNo1#20
13 ก.ย. 2565 02:51 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข กิจกรรมส่งเสริมการออม “ออมดี มีรางวัล” กับธนาคารออมสิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เก่ากว่า | ใหม่กว่า