กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 ส.ค. 2564 02:31 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2 ส.ค. 2564 02:31 พิทยา พรหมปัญญา แนบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf กับ temporary worker64
2 ส.ค. 2564 02:31 พิทยา พรหมปัญญา แนบ นช2564.jpg กับ temporary worker64
2 ส.ค. 2564 02:31 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง temporary worker64
1 ส.ค. 2564 01:10 องอาจ เกตะวันดี แนบ 04-คะแนนวัดความรู้ ชั้น ม.4.xls กับ ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564
1 ส.ค. 2564 01:10 องอาจ เกตะวันดี แนบ 03-คะแนนวัดความรู้ ชั้น ม.1.xls กับ ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564
1 ส.ค. 2564 00:57 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข หน้าแรก
28 ก.ค. 2564 23:42 มัลลิกา ทุมจันดา แก้ไข หน้าแรก
28 ก.ค. 2564 23:42 มัลลิกา ทุมจันดา อัปเดต วันภาษาไทย.jpg
28 ก.ค. 2564 22:54 งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม แก้ไข หน้าแรก
28 ก.ค. 2564 22:09 มัลลิกา ทุมจันดา แก้ไข หน้าแรก
28 ก.ค. 2564 22:09 มัลลิกา ทุมจันดา แนบ วันภาษาไทย.jpg กับ หน้าแรก
28 ก.ค. 2564 19:45 ณัฐพร สิงห์มณี แก้ไข หน้าแรก
28 ก.ค. 2564 19:44 ณัฐพร สิงห์มณี แนบ p1.png กับ หน้าแรก
28 ก.ค. 2564 04:03 งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม แนบ 01-ผลการเรียนนักเรียน_8_กลุ่มสาระ_ม2_3_5_6_GPAX_ปี_2564.xlsx กับ ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564
28 ก.ค. 2564 04:03 งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม นำออกไฟล์แนบ 01-ผลการเรียนนักเรียน_GPAX_ปี_2564.xls จาก ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564
28 ก.ค. 2564 00:40 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข กิจกรรม วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
28 ก.ค. 2564 00:40 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_7750.jpg กับ Buddhist Lent Day64
28 ก.ค. 2564 00:40 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Buddhist Lent Day64
27 ก.ค. 2564 06:20 งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม แก้ไข ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564
27 ก.ค. 2564 06:20 งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม แก้ไข ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564
27 ก.ค. 2564 05:55 งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม แนบ 02-ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน.xlsx กับ ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564
27 ก.ค. 2564 05:49 งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม แนบ 01-ผลการเรียนนักเรียน_GPAX_ปี_2564.xls กับ ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564
27 ก.ค. 2564 03:34 งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม แก้ไข ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564
26 ก.ค. 2564 10:45 งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม แก้ไข ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564

เก่ากว่า | ใหม่กว่า