กิจกรรมล่าสุดของไซต์

พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบ Portfolio และ Quota
พิทยา พรหมปัญญา แนบ สรุปโควตา มมส _1_๒๑๐๕๐๖_5.jpg กับ Portfolio_Quota64#01
พิทยา พรหมปัญญา แนบ สรุปโควตา มมส _1_๒๑๐๕๐๖_4.jpg กับ Portfolio_Quota64#01
พิทยา พรหมปัญญา แนบ สรุปโควตา มมส _1_๒๑๐๕๐๖_3.jpg กับ Portfolio_Quota64#01
พิทยา พรหมปัญญา อัปเดต สรุปโควตา มมส _1_๒๑๐๕๐๖_2.jpg
พิทยา พรหมปัญญา แนบ สรุปโควตา มมส _1_๒๑๐๕๐๖_1.jpg กับ Portfolio_Quota64#01
พิทยา พรหมปัญญา แนบ สรุปโควตา มมส _1_๒๑๐๕๐๖_0.jpg กับ Portfolio_Quota64#01
พิทยา พรหมปัญญา แนบ พอร์ตบางมด+ลาดกระบัง_๒๑๐๕๐๖_1.jpg กับ Portfolio_Quota64#01
พิทยา พรหมปัญญา แนบ พอร์ตบางมด+ลาดกระบัง_๒๑๐๕๐๖_0.jpg กับ Portfolio_Quota64#01
พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Portfolio_Quota64#01
5 พ.ค. 2564 19:34 กีรติ มูลเมือง แก้ไข ทิศทางของโรงเรียนเลยพิทยาคม
3 พ.ค. 2564 06:22 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบQuota มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 พ.ค. 2564 06:22 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ สรุปพอร์ตมมส.63_๒๑๐๕๐๓_14.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_9.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_8.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_7.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_6.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_5.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_4.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_3.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_2.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_12.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_11.jpg กับ Quota2563
3 พ.ค. 2564 06:21 พิทยา พรหมปัญญา แนบ o716d0e2e66e06cbdbfd1b4f1ce21d815_64928579_๒๑๐๕๐๓_10.jpg กับ Quota2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า