กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 พ.ค. 2565 08:53 ณัฐพร สิงห์มณี แนบ SAR 2564.pdf กับ นโยบายและแผนงาน
14 พ.ค. 2565 08:51 ณัฐพร สิงห์มณี นำออกไฟล์แนบ SAR 2564.pdf จาก นโยบายและแผนงาน
13 พ.ค. 2565 20:08 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
13 พ.ค. 2565 20:04 พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ เอกสาร-WPS Office1.pdf จาก ประการโรงเรียนเลยพิทยาคม
13 พ.ค. 2565 20:04 พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ เอกสาร-WPS Office.pdf จาก ประการโรงเรียนเลยพิทยาคม
13 พ.ค. 2565 20:04 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประการโรงเรียนเลยพิทยาคม
13 พ.ค. 2565 20:03 พิทยา พรหมปัญญา แนบ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf กับ welfare shop65
13 พ.ค. 2565 20:03 พิทยา พรหมปัญญา แนบ 1 ผลการประมูลร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียนเลยพิทยาคม.pdf กับ welfare shop65
13 พ.ค. 2565 20:03 พิทยา พรหมปัญญา แนบ เอกสาร-WPS Office1.pdf กับ welfare shop65
13 พ.ค. 2565 20:03 พิทยา พรหมปัญญา แนบ เอกสาร-WPS Office.pdf กับ welfare shop65
13 พ.ค. 2565 20:03 พิทยา พรหมปัญญา อัปเดต ประมูล165.jpg
13 พ.ค. 2565 20:03 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง welfare shop65
13 พ.ค. 2565 08:29 งาน ICT เลยพิทยาคม แก้ไข หน้าแรก
13 พ.ค. 2565 08:29 งาน ICT เลยพิทยาคม แนบ back2sch65.png กับ หน้าแรก
11 พ.ค. 2565 22:43 ณัฐพร สิงห์มณี แก้ไข นโยบายและแผนงาน
11 พ.ค. 2565 22:42 ณัฐพร สิงห์มณี แนบ SAR 2564.pdf กับ นโยบายและแผนงาน
10 พ.ค. 2565 19:35 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2565
10 พ.ค. 2565 19:35 พิทยา พรหมปัญญา อัปเดต ประกาศจัดจ้าง.jpg
10 พ.ค. 2565 19:35 พิทยา พรหมปัญญา แนบ 3.ประกาศ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์.pdf กับ procurement165
10 พ.ค. 2565 19:35 พิทยา พรหมปัญญา แนบ 2.ประกาศเผยแพร่แผนงบปี 2565.pdf กับ procurement165
10 พ.ค. 2565 19:35 พิทยา พรหมปัญญา แนบ 1.ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565.pdf กับ procurement165
10 พ.ค. 2565 19:35 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง procurement165
10 พ.ค. 2565 08:16 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
10 พ.ค. 2565 08:15 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_7951.jpg กับ study tour165
10 พ.ค. 2565 08:15 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง study tour165

เก่ากว่า | ใหม่กว่า