กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ณัฐพร สิงห์มณี แนบ 05-การใช้เทคโนโลยีของนักเรียน ชั้น ม.1-6.xlsx กับ ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน CAR1 ปีการศึกษา 2564
22 ต.ค. 2564 06:23 งาน ICT เลยพิทยาคม แก้ไข หน้าแรก
22 ต.ค. 2564 06:22 งาน ICT เลยพิทยาคม แนบ gpa164.jpg กับ หน้าแรก
20 ต.ค. 2564 20:31 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนสังคมศึกษา
20 ต.ค. 2564 20:30 พิทยา พรหมปัญญา แนบ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน.pdf กับ regteacher64
20 ต.ค. 2564 20:30 พิทยา พรหมปัญญา แนบ teacher_ครูสังคม.jpg กับ regteacher64
20 ต.ค. 2564 20:30 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง regteacher64
20 ต.ค. 2564 20:26 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
20 ต.ค. 2564 20:25 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Pfizer2564
20 ต.ค. 2564 20:25 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_2440 (1).jpg กับ Pfizer2564
20 ต.ค. 2564 20:25 พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ DSC_2440 (1).jpg จาก การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม
20 ต.ค. 2564 20:25 พิทยา พรหมปัญญา ลบ การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม
20 ต.ค. 2564 02:46 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข Download เกียรติบัตร การแข่งขัน “ มหกรรมเฟ้นหาคนเก่งคนดีวิถีชีวิตแนวใหม่ ประจำปี 2564 ”
20 ต.ค. 2564 02:34 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม
20 ต.ค. 2564 02:33 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_2440 (1).jpg กับ Pfizer2564
20 ต.ค. 2564 02:33 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Pfizer2564
14 ต.ค. 2564 07:19 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข หน้าแรก
14 ต.ค. 2564 07:19 องอาจ เกตะวันดี แนบ time_update.png กับ หน้าแรก
11 ต.ค. 2564 06:52 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข Download เกียรติบัตร การแข่งขัน “ มหกรรมเฟ้นหาคนเก่งคนดีวิถีชีวิตแนวใหม่ ประจำปี 2564 ”
9 ต.ค. 2564 08:05 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข Download เกียรติบัตร การแข่งขัน “ มหกรรมเฟ้นหาคนเก่งคนดีวิถีชีวิตแนวใหม่ ประจำปี 2564 ”
9 ต.ค. 2564 08:02 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข Download เกียรติบัตร การแข่งขัน “ มหกรรมเฟ้นหาคนเก่งคนดีวิถีชีวิตแนวใหม่ ประจำปี 2564 ”
9 ต.ค. 2564 06:02 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข หน้าแรก
9 ต.ค. 2564 05:57 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข หน้าแรก
9 ต.ค. 2564 05:57 องอาจ เกตะวันดี แนบ Pfizer_cnt.png กับ หน้าแรก
9 ต.ค. 2564 05:34 องอาจ เกตะวันดี แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า